Sertificēti speciālisti 

Par ārstniecības personu tiesībām slēgt līgumus


Sertificēti ginekologi - dzemdību speciālisti
Nr. Uzvārds Vārds Tiesības slēgt līgumu par:
   

Individuālu grūtniecības

aprūpi

Individuālu pakalpojumu

dzemdībās

1. Avramenko-Vasiļjeva Nataļja + +
2. Brežinska Aija + +
3. Bērtule Guna + +
4. Belevičs Juris + +
5. Briedīte Ieva +  
6. Dāle Gunta + +
7. Eihenberga Sandra + +
8. Gračova Inese + +
9. Grīnberga Linda + +
10. Holodova Marija + +
11. Krūmiņa Sniedze + +
12. Markova Santa + +
13. Miltiņa Ināra + +
14. Miskova Anna + +
15. Petrovica Maija + +
16. Pūris Armands + +
17. Rezeberga Dace + +
18. Rumjanceva Irina + +
19. Rutkeviča Tatjana + +
20. Stūrmane Agnese + +
21. Tomkoviča Larisa + +
22. Tomsone Zane + +
23. Valujeva Natālija + +
24. Veisa Vija + +
25. Venžega Ilze + +
26. Začesta Vita + +
27. Zeļenova Oļesja + +


 


Vecmātes
Nr. Uzvārds Vārds Tiesības slēgt līgumu par: 

Pieņem

dzemdības

ūdenī

   

Individuālu

grūtniecības

aprūpi

Individuālu

pakalpojumu

dzemdībās

Individuālu

sagatavošanu

dzemdībām

 1. Andrejeva Ingrīda   + +  +
 2. Ansule Ilze + + +  +
 3. Balašova Irina   + +  
4. Balode Elīna   + +  +
5. Bathena Vija + + +  +
6. Bernāte Baiba   + +  +
7. Bērziņa Aina   + +  
8. Bramane Olita   + +  
9. Embure-Zapoļska Kristīne + + +  +
10. Firkuse Baiba + + +  +
11. Freimane Gunta + + +  +
12. Glaza Margarita   + +  
13. Jančevska Ieva   + +  +
14. Jansone *** Agneta +      
15. Josta Baiba   + +  
16. Juhna *** Madara   + +  
17. Kalēja ** Edīte +      
18. Kalniņa Līga   + +  +
19. Kļava *** Agnese   + +  +
20. Koroļkova Dina   + +  
21. Krūmiņa Lovita   + +  
22. Laganovska Laila   + +  
23. Laveniece Gunta + + + +
24. Lejniece Agita + + +  
25. Liepiņa Viktorija   + +  
26. Ļebedeva Svetlana   + +  
27. Majore Inese   + +  
28. Mickēviča Svetlana   + +  +
29. Ostaņina Larisa   + +  +
30. Ozola Iluta   + +  +
31. Ozoliņa Ingrīda   + +  +
32. Paņina Iveta   + +  +
33. Peņkova Ināra   + +  
34. Priede Līga   + +  +
35. Raituma Sofija   + +  
36. Rancāne Inta + + +  
37. Rastopčina Ausma + + +  
38. Romānova *** Elīza   + +  +
39. Romanovska Rita + + +  +
40. Smilga Iveta   + +  +
41. Speila Aina   + +  
42. Spilveniece Astrīda   + +  
43. Stabulniece Lolita   + +  
44. Sūna Ingrīda   + +  
45. Špagina Tatjana   + +  
46. Šteinberga Elita + + +  +
47. Štrausa Dagnija   + +  +
48. Vasiļjeva Ludmila   + +  
49. Veidemane ** Linda +      
50. Veismane Ilze   + +  
51. Vikštrema Ināra   + +  
52. Viļuma Ilze   + +  +
53. Zelka Baiba   + +  +
54. Zuimača Inta   + +  
** vecmāte grūtniecības aprūpi nodrošina sadarbībā ar ginekologu, dzemdību speciālistu.

*** vecmāte ir tiesīga slēgt Līgumu par individuālu pakalpojumu dzemdībās, ja minētais

līgums pacientei ir noslēgts arī ar ginekologu, dzemdību speciālistu.Sertificēti neonatologi
Nr. Uzvārds Vārds
1. Bērziņa Inguna
2. Bļodniece Inese
3. Depere Viktorija
4. Gulbe Ilona
5. Juraša Aleksandra
6. Kadiša Biruta
7. Kreicberga Ilze
8. Marnauza Ligita
9. Rasnača Kristīne
10. Sorokina Zoja
11. Šleiers Juris
12. Tautere Zigrīda
13. Veidemanis Roberts
14. Vīksna Vanda
15. Veinberga Terēze
16. Skuja Antra


 

Sertificēti anesteziologi - reanimatologi
Nr. Uzvārds Vārds
1. Lapiņš Egīls
2. Lidžus Aldis
3. Tračuma Elīna
4. Upmale Ilze
5. Šmatčenko Zanda
6. Veģeris Ivars
7. Nemme Ieva