Sociālais darbinieks 

Rīgas Dzemdību namā sociālā darbinieka pakalpojumus nodrošina sociālais darbinieks.


Sociālais darbinieks Inguna Ziemane


T: 67011259

 

Lūdzam tikšanos pieteikt, zvanot uz norādīto tālruņa numuru.


Konsultē klientu un/vai ģimenes locekļus. Sniedz psihosociālu palīdzību un atbalstu klientam un/vai viņa ģimenes locekļiem krīzes situācijās, kā arī situācijās, kad klienta resursi ir nepietiekoši un klients nespēj tikt galā ar radušos situāciju. Identificē sociālās problēmas un novērtēt klienta vajadzības. Informē par  sociālekonomisko resursu un nepieciešamo sociālo pakalpojumu piesaistes  un saņemšanas iespējām.